ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AGAPE – ΑΓΑΠΗ

Η Agape (Αγάπη) είναι ένας Οργανισμός μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που έχει σαν κύριο έργο την κάλυψη των ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πνευματικών, και συναισθηματικών αναγκών της κοινωνίας μας, με 40 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και πάνω από 60 χρόνια στο εξωτερικό.

Ανεξάρτητη σε εθνικό επίπεδο, παραμένει συνδεδεμένη με τον οργανισμό CRU, υπηρετούμενη έτσι από περίπου 27.000 άτομα προσωπικό, όπως και από τουλάχιστον 225.000 εθελοντές, σε πάνω από 190 χώρες, σε όλο τον κόσμο. Με αυτό το σκεπτικό, θεωρείται ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα του, έχοντας ένα μεγάλο εύρος και πλήθος δράσεων.

Η Agape έχει πλούσιες ανθρωπιστικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, και πολιτιστικές δράσεις και συνεργάζεται με διάφορους φορείς που έχουν τον ίδιο οραματισμό: Μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον Άνθρωπο που είναι δίπλα μας (και κατ’επέκταση για όλο το κοινωνικό σύνολο) η οποία θα διακατέχεται από ένα ευρύ φάσμα ουσιαστικών επιλογών και συνειδητοποιημένων στόχων ζωής και προσφοράς.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του φορέα www.agape.gr