Το Πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει τους έφηβους μαθητές να αναπτύξουν υγιείς στόχους και όνειρα για τη ζωή και παράλληλα τους ενθαρρύνει να υιοθετήσουν συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους (ονειροπλάστες), αλλά και να αποφύγουν στάσεις και επιλογές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο στην πραγματοποίηση των ονείρων τους (ονειροθραύστες).

Εγκεκριμένο από το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και ενταγμένο στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+

Ηλικιακή Ομάδα-Στόχος: 11-15 ετών (Ε ’Δημοτικού- Γ ’Γυμνασίου)

300 σελίδες, 4 ενότητες: Εισαγωγή, Ψυχοδραστικές Ουσίες, Αλκοόλ-Καταχρήσεις, Δεξιότητες Ζωής

Χρονικές απαιτήσεις για το σύνολο του υλικού: minimum 25 διδακτικές ώρες. [Υπάρχει η ευελιξία της επιλογής μίας συγκεκριμένης θεματικής -πχ. Δεξιότητες Ζωής- συνιστάται ωστόσο να διατηρηθεί αυτούσια η σειρά των μαθημάτων της επιλεγμένης ενότητας].

Πρόγραμμα διαδραστικό που προάγει την ενεργή συμμετοχή καθώς περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων, παιχνιδιών και δραστηριοτήτων μάθησης που προσελκύουν την προσοχή των μαθητών.

Περιλαμβάνει υλικό προετοιμασίας για τον διδάσκοντα, αποσαφηνίζει έννοιες και ορίζει στόχους, χωρίς ωστόσο να τον περιορίζει διδακτικά και παιδαγωγικά.

Οι  εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους (βιωματική, διερευνητική μέθοδο, ομαδοσυνεργατική κ.ά) και ποικίλες διδακτικές τεχνικές (αφήγηση ιστορίας, παιχνιδιού, ερωταποκρίσεων, μελέτη περίπτωσης, συζήτηση κ.ά) βάσει των οποίων αντλούνται στοιχεία από τον κόσμο των παιδιών και τον τρόπο θέασης αυτού, συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια και απόκτηση δεξιοτήτων που θα χρειαστούν τα παιδιά, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. 

Πρόγραμμα ενταγμένο σε σχολεία 32 χωρών, σε όλον τον κόσμο.