ΣΤΟΧΟΙ

 • Η διατύπωση και αναπροσαρμογή των ατομικών ονείρων και στόχων των παιδιών.
 • Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης ώστε να μπορούν -όταν βρεθούν μπροστά σε διλημματικές καταστάσεις- να σκεφτούν, να αξιολογήσουν, και να αποφασίσουν κατά περίπτωση.
 • Η διερεύνηση και ο έλεγχος της αξιοπιστίας των πηγών από τις οποίες αντλούν διάφορες πληροφορίες.
 • Η ανάπτυξη κινήτρων για τη λήψη αποφάσεων, καθώς αυτά συντελούν τόσο στην προσωπική ανάπτυξη, όσο και τη συλλογική, και οδηγούν στην μακροπρόθεσμη τήρηση τυχόν δεσμεύσεων
 • Η ένταξη και συμμετοχή σε μία κοινότητα μάθησης που θα κάνει τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή, να ενθαρρύνονται στην αυτοεξερεύνηση εκφράζοντας απόψεις και προβληματισμούς χωρίς φόβο.
 • Η αντίληψη, η ενίσχυση και ο σεβασμός των ατομικών διαφορών
 • Η αντίσταση στην πίεση των συνομηλίκων, σε κοινωνικές πιέσεις και σε πειραματισμούς που υπαγορεύονται συχνά από τον κοινωνικό περίγυρο, καθώς και η συνειδητή επιλογή του “όχι”.
 • Η ανάπτυξη της ψυχικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας, παρά τις ενδεχόμενες πιέσεις που τυχόν δέχονται για την υιοθέτηση επικίνδυνων συμπεριφορών (π.χ. χρήση ουσιών, αλκοόλ κ.ά).
 • Η συνειδητοποίηση της δύναμης της συνήθειας και της επίδρασης που αυτή έχει στην επίτευξη των ατομικών στόχων.
 • Η αναγνώριση συμπεριφορών και έξεων που καθιστούν τα παιδιά ευάλωτα, καθώς και η πρόληψη δυνητικά επικίνδυνων επιλογών.
 • Ο μετασχηματισμός κάποιας νοητικής συνήθειας που αποτελεί εμπόδιο στην πραγματοποίηση των ονείρων τους.
 • Η διάκριση της “ώριμης” από την “ανώριμηελευθερία και η συνειδητοποίηση της σημαντικότητας της υπευθυνότητας σε κάθε έκφανση της ζωής.
 • Ο καθορισμός ενός υποστηρικτικού πλαισίου (φίλοι, γονείς,  συμμαθητές, άλλα πρόσωπα του συγγενικού περιβάλλοντος, εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιστήμονες, οργανωμένα κέντρα υποστήριξης κ.ά) στο οποίο μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να προστρέξουν τα παιδιά.
 • Η παροχή στους εκπαιδευτικούς χρήσιμων εργαλείων εξερεύνησης της ομάδας των μαθητών/τριών τους, της ατομικής τους συναισθηματικής πορείας και γνώσης εαυτού καθώς τους καθιστά από την αρχή συμμέτοχους και κοινωνούς των κατατεθειμένων γνώσεων και αντιλήψεων τόσο των μεμονωμένων μαθητών/τριών όσων και των ομάδων.

Ξέρατε ότι…

…κάθε εκπαιδευτικός μπορεί -σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του πορείας- να επηρεάσει θετικά και να εμπνεύσει πάνω από 3000 παιδιά;

Μπορούμε να κάνουμε την διαφορά!

 

 

Η καινοτομία του προγράμματος, στο σύνολό του, συνίσταται στην ενεργοποίηση των κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής (μαθητές-μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι εμπιστοσύνης, ειδικοί επιστήμονες, Κέντρα Πρόληψης κλπ.)