ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Παρουσίαση του Προγράμματος: Γενική προσέγγιση, Ηλικιακή Ομάδα, Επίπεδα παροχής κινήτρων, Διδακτική Προσέγγιση και Θεωρητικό πλαίσιο, Επισκόπηση Ενοτήτων, Διάρθρωση του μαθήματος, Χρονικές απαιτήσεις.
 • Ενότητα 1 (Εισαγωγή)
  • Μάθημα 1: Το μυστηριώδες κουτί: Η περιπέτεια αρχίζει
  • Μάθημα 2: Φανταστείτε τη ζωή σας: Όνειρα και εμπόδια
  • Μάθημα 3: Ελευθερία και Υπευθυνότητα
  • Μάθημα 4: Συνήθειες που περιορίζουν-Συνήθειες που ενδυναμώνουν
  • Μάθημα 5: Πιο δυνατοί μαζί: Μια ιδανική κοινότητα μάθησης.
 • Ενότητα 2: Ψυχοδραστικές Ουσίες
  • Μάθημα 6: Τι γνωρίζετε για τις ψυχοδραστικές ουσίες;
  • Μάθημα 7: Οι επιδράσεις των ψυχοδραστικών ουσιών στο σώμα
  • Μάθημα 8: Ο εθισμός στις ψυχοδραστικές ουσίες
  • Μάθημα 9: Η πορεία εθισμού στις ουσίες
  • Μάθημα 10: Αποφεύγοντας τις εθιστικές ουσίες
 • Ενότητα 3: Αλκοόλ και Καταχρήσεις
  • Μάθημα 11: Τι γνωρίζετε για το αλκοόλ;
  • Μάθημα 12: Οι επιδράσεις του αλκοόλ στο σώμα
  • Μάθημα 13: Κάνοντας κατάχρηση αλκοόλ
  • Μάθημα 14: Η επιρρέπεια στην κατάχρηση αλκοόλ
  • Μάθημα 15: Αποφεύγοντας το αλκοόλ
  • Παράρτημα στην ενότητα 3: Κάπνισμα – Μια επικίνδυνη συνήθεια
 • Ενότητα 4: Δεξιότητες Ζωής
  • Μάθημα 16: Η πίεση για συμβιβασμό
  • Μάθημα 17: Η πρόκληση της άμεσης εκπλήρωσης των επιθυμιών
  • Μάθημα 18: Η επιρροή των ΜΜΕ
  • Μάθημα 19: Η δύναμη του “όχι”
  • Μάθημα 20: Το μονοπάτι προς τα όνειρά σας: Η αυτοεκτίμηση
  • Μάθημα 21: Η σημαντικότητα των ορίων.
 • Ενότητα 5: Επίλογος
  • Μάθημα 22: Οι “Ονειροπλάστες”