ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ 

Η παρούσα ενότητα είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες και ασχολείται με έξι διαφορετικές και πολύ σημαντικές δεξιότητες ζωής. Η ύπαρξη αυτών των δεξιοτήτων παίζει καθοριστικό ρόλο στην ορθή αντιμετώπιση διαφόρων δύσκολων καταστάσεων, καθώς βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν σωστή κρίση και αυτοέλεγχο. Στο Μάθημα 16 οι μαθητές διδάσκονται πώς να ανταποκρίνονται στις επικίνδυνες προκλήσεις και πώς να μην ενδίδουν στην πίεση των συνομηλίκων τους ή στις προσωπικές δυσκολίες. Το Μάθημα 17 αναφέρεται στην πρόκληση της άμεσης εκπλήρωσης των επιθυμιών, και τους κινδύνους της παρορμητικότητας, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία του να μένει κανείς εστιασμένος στους στόχους του και να αποφασίζει παίρνοντας υπόψη του όλες τις παραμέτρους και συγκρίνοντας παράλληλα τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα των επιλογών του. Στο Μάθημα 18 αποκαλύπτονται οι τεχνικές που χρησιμοποιούν τα διάφορα μέσα (media) για να χειραγωγήσουν τη γνώμη και τη στάση των ανθρώπων, και δίνεται στους μαθητές μια μέθοδος για να αξιολογούν τις διαφημίσεις και, κατ’ επέκταση, παρόμοια μηνύματα των συνομηλίκων τους, αλλά και άλλων ανθρώπων γύρω τους.
Η υπόλοιπη ενότητα ασχολείται με το θέμα των ορίων. Στο Μάθημα 19, αναλύεται παραστατικά η σημασία του να λέει κανείς «όχι» κάθε φορά που δέχεται πίεση να συμμετάσχει σε επιβλαβείς δραστηριότητες. Επίσης, οι μαθητές παίρνουν συμβουλές για το πώς να αντεπεξέρχονται σε δύσκολες καταστάσεις, και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά πιέσεις που οδηγούν στην αθέτηση των αρχών τους. Στη συνέχεια (Μάθημα 20) οι μαθητές παροτρύνονται να εντοπίσουν τυχόν δυσλειτουργικές πεποιθήσεις που τρέφουν για τον εαυτό τους και να τις αντικαταστήσουν με υγιείς και παραγωγικές. Μαθαίνουν να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις και να αναγνωρίζουν τις «παγίδες» που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τα όνειρά τους. Η Ενότητα κλείνει με το Μάθημα 21, το οποίο ασχολείται με την τοποθέτηση προσωπικών και ηθικών ορίων, με έμφαση στην εκ των προτέρων επιλογή και οριοθέτηση – πριν δηλαδή, βρεθούν μπροστά σε διλήμματα και δύσκολες αποφάσεις- ενώ δίνονται και πρακτικοί τρόποι για τον χειρισμό κάποιων ιδιαίτερων καταστάσεων, στις οποίες μπορεί να βρεθεί κάποιος.

Ενότητα 4: Δεξιότητες Ζωής

Μάθημα 16: Η πίεση για συμβιβασμό
Μάθημα 17: Η πρόκληση της άμεσης εκπλήρωσης των επιθυμιών
Μάθημα 18: Η επιρροή των ΜΜΕ
Μάθημα 19: Η δύναμη του «όχι»
Μάθημα 20: Το μονοπάτι προς τα όνειρά σας: Η αυτοεκτίμηση
Μάθημα 21: Η σημαντικότητα των ορίων.