ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ

Η οργάνωση αυτής της ενότητας είναι παρόμοια με εκείνη της Eνότητας 2: «Ψυχοδραστικές ουσίες». Στο πρώτο μάθημα της παρούσας ενότητας, γίνεται μια διερεύνηση των όσων οι μαθητές ήδη γνωρίζουν και πιστεύουν για το αλκοόλ και την κατάχρησή του και, εν συνεχεία, οι μαθητές καλούνται να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν τις πεποιθήσεις τους με πραγματικά στοιχεία για την κατάχρηση του αλκοόλ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές ενημερώνονται για τα προβλήματα που αυτή μπορεί να επιφέρει στη ζωή τους, και μαθαίνουν να τα εντοπίζουν όταν -και όπου- τα συναντήσουν. Το πρώτο θέμα με το οποίο ασχολείται η παρούσα ενότητα είναι οι επιδράσεις του αλκοόλ στο σώμα. Αναφέρονται επίσης οι δευτερογενείς επιπτώσεις της κατάχρησης αλκοόλ, όπως είναι τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου, η δημιουργία φλεγμονών στα όργανα, η υποθρεψία, οι ελλείψεις βιταμινών, η πρόσληψη βάρους και η αυξημένη πιθανότητα προσβολής από λοιμώξεις.
Μία από τις γιαγιάδες μιλά για τον πόνο που προκάλεσε στην ίδια και την οικογένειά της η μάχη του συζύγου της με τον αλκοολισμό και με αυτό τον τρόπο περνά στους μαθητές το μήνυμα ότι ο αλκοολισμός δεν επηρεάζει μόνο αυτόν που έχει το πρόβλημα, αλλά και τους ανθρώπους γύρω του. Οι μαθητές είναι ενδεχομένως ευάλωτοι και εκτεθειμένοι σε παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης αλκοολισμού στο οικογενειακό τους πλαίσιο και στο περιβάλλον των συνομηλίκων. Οι μαθητές μαθαίνουν με ποιον τρόπο μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό να αρχίσουν να πίνουν, αλλά και πώς να διακόψουν, σε περίπτωση που έχουν ήδη αρχίσει να πειραματίζονται με το αλκοόλ. Παρόμοια με την προηγούμενη ενότητα, έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια επίσημη ‘δήλωση της ανεξαρτησίας’ τους από την κατάχρηση αλκοόλ, καθώς και να επιλέξουν φίλους ή/και συγγενείς που θα τους βοηθήσουν να τηρήσουν τη δέσμευσή τους αυτή.
*Στο τέλος της ενότητας αυτής, υπάρχει ένα παράρτημα- προαιρετικό μάθημα με θέμα το κάπνισμα και τις επιπτώσεις του, καθώς συχνά, συνδέεται με τη χρήση του αλκοόλ.
Στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΟΝΕΑ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ, οι γονείς ενθαρρύνονται να επεκτείνουν τις γνώσεις που αποκόμισαν οι μαθητές από την τάξη, συνεχίζοντας τη συζήτηση με τα παιδιά στο σπίτι

Ενότητα 3: Αλκοόλ και Καταχρήσεις

Μάθημα 11: Τι γνωρίζετε για το αλκοόλ;
Μάθημα 12: Οι επιδράσεις του αλκοόλ στο σώμα
Μάθημα 13: Κάνοντας κατάχρηση αλκοόλ
Μάθημα 14: Η επιρρέπεια στην κατάχρηση αλκοόλ
Μάθημα 15: Αποφεύγοντας το αλκοόλ
Παράρτημα στην ενότητα 3: Κάπνισμα- Μια επικίνδυνη συνήθεια