ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους με μία 50λεπτη ώρα κάθε εβδομάδα, για 25 εβδομάδες. Ωστόσο, πολλές δραστηριότητες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από τον εκτιμώμενο χρόνο, ανάλογα με το μέγεθος της τάξης και την προθυμία των μαθητών. Εάν έχετε τη δυνατότητα, μπορείτε να προγραμματίσετε δύο 50λεπτες συνεδρίες την εβδομάδα, ιδίως αν διδάσκετε αυτήν την ύλη για πρώτη φορά. Έχετε επίσης την ευελιξία να επιλέξετε μια συγκεκριμένη θεματική (π.χ. ‘Δεξιότητες Ζωής’). Συνιστούμε ωστόσο, να διατηρήσετε αυτούσια τη σειρά των μαθημάτων της Ενότητας που θα επιλέξετε.

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα μακρύτερης διάρκειας Εκπαιδευτικά Προγράμματα (ενός σχολικού έτους ή περισσότερο) είναι αποτελεσματικότερα ως προς την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς. Εάν έχετε τη δυνατότητα, μπορείτε να διευρύνετε τη διδασκαλία του Προγράμματος σε δύο χρόνια.

Είναι σημαντικό  να σχεδιάζετε και να προετοιμάζετε το κάθε μάθημα, εκ των προτέρων. Συχνά η τελευταία δραστηριότητα του μαθήματος είναι και η πιο σημαντική, καθώς σε αυτήν οι μαθητές εσωτερικεύουν αυτό που διδάξατε έως εκείνη τη στιγμή. Ξεφυλλίστε το μάθημα και σημειώστε ποιες μαθησιακές δραστηριότητες θα μπορούσατε να συρρικνώσετε ή αναγκαστικά να παραλείψετε, ώστε να έχετε αρκετό χρόνο για την τελευταία δραστηριότητα.

Εάν για κάποιο λόγο έχετε πολύ περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή σας, μπορείτε να διδάξετε μόνο τα στοιχεία που συνοδεύονται με το σύμβολο του μεγάλου αστεριού στην αριστερή στήλη.

Ο σκοπός σας κατά τη διδασκαλία του παρόντος Εκπαιδευτικού Προγράμματος πρέπει να είναι εστιασμένος στην προσπάθεια να ακούσετε και να ενισχύσετε τους μαθητές σας, και όχι απλά να καλύψετε την ύλη. Επομένως, φροντίζετε πάντα ώστε το περιεχόμενο, οι μαθησιακές δραστηριότητες, κ.ο.κ. να εξυπηρετούν τις επιδιωκόμενες μεταβολές στη στάση, τις δεσμεύσεις και τις συμπεριφορές των μαθητών. Να θυμάστε ότι, όσο περισσότερο οι μαθητές σας βρίσκονται σε διάλογο και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να κάνουν δικές τους τις αξίες που προτείνονται σε αυτά τα μαθήματα και συνεπώς να συνεχίσουν να ζουν σύμφωνα με αυτές για μεγάλο διάστημα μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος.