ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Το DreamMakers-DreamBreakers/Ονειροπλάστες-Ονειροθραύστες προορίζεται για μαθητές από 11 έως 15 ετών. Με κάποιες προσαρμογές ωστόσο, τα μαθήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μαθητές άνω των 15 ετών.

 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κριθεί από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα ότι μαθητής ή μαθήτρια δεν έχει την ωριμότητα να αντιληφθεί έννοιες ή δραστηριότητες που το υλικό προτείνει, οφείλει να τις προσαρμόσει στις δυνατότητες του/της.

Κατά την επιλογή της ηλικίας των μαθητών στους οποίους θα διδαχθεί αυτή η ύλη, εγείρεται ένα δίλημμα ανάμεσα σε δύο προτεραιότητες.

  •   Από τη μία πλευρά, είναι θεμιτό να περιμένουμε ώσπου οι μαθητές να είναι αρκετά ώριμοι για να μπορούν να αντιμετωπίσουν δυνητικά καταστροφικές συμπεριφορές και να κάνουν την επιλογή να τις αποφύγουν.
  •   Από την άλλη πλευρά, είναι κρίσιμο να βοηθήσουμε τους μαθητές να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά, προτού εμπλακούν σε αυτά. Συνεπώς, η επιλογή του συγκεκριμένου ηλικιακού φάσματος πιστεύουμε ότι αποτελεί μια ιδανική επιλογή. Ευελπιστούμε ότι οι περισσότεροι μαθητές θα είναι αρκετά ώριμοι, δηλαδή η νοητική και συναισθηματική τους ανάπτυξη θα είναι τέτοια, ώστε να μπορούν να πάρουν συνετές αποφάσεις, καθώς επίσης και ότι δεν παρουσιάζουν σημάδια εθισμού στο  αλκοόλ,  ή τις ψυχοδραστικές ουσίες.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δεν έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του εθισμού και της εξάρτησης από τη χρήση του αλκοόλ και των άλλων ουσιών, αλλά για την αποτροπή της έναρξής της.

Οι εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο ακολουθούν μία από τις δύο κύριες φιλοσοφίες σε ό,τι αφορά την αποτροπή των μαθητών από τις εξαρτήσεις, ειδικά όταν αυτές σχετίζονται με παράνομες ουσίες. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι προειδοποιήσεις προς τους εφήβους πρέπει να έχουν γενικό, μόνο, χαρακτήρα και να αποφεύγονται συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οι κοινές ονομασίες ορισμένων παράνομων ουσιών, με το σκεπτικό ότι η παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών ενδέχεται ακούσια να λειτουργήσει ενθαρρυντικά για τη χρήση τέτοιων ουσιών.  Άλλοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι περισσότεροι μαθητές ήδη γνωρίζουν, ή σύντομα θα γνωρίσουν, άτομα που πειραματίζονται με τις ουσίες και ότι είναι προτιμότερο να δίνονται στους νέους συγκεκριμένες πληροφορίες μέσα σε ένα ελεγχόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το παρόν Πρόγραμμα είναι κατάλληλο και για τις δύο προσεγγίσεις. Τα μαθήματα της Ενότητας 2 παρέχουν την επιλογή στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει ή όχι συγκεκριμένες ονομασίες ουσιών και του επιτρέπουν να αποφύγει κάθε αναφορά που θα μπορούσε να παραπέμψει στο αίσθημα ευφορίας ή σε άλλες θετικές επιδράσεις των παράνομων ουσιών.

Το παρόν Πρόγραμμα δεν ασχολείται ευθέως με το ζήτημα του τι αποτελεί αρμόζουσα ενήλικη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την κατανάλωση αλκοόλ ή τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών Έρευνες δείχνουν  (και αυτό συνάδει με την προσέγγιση αυτού του προγράμματος) ότι η κατανάλωση αλκοόλ ή η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών σε οποιοδήποτε βαθμό, είναι επικίνδυνες και δυνητικά καταστροφικές για τους μαθητές και, ως εκ τούτου, παροτρύνονται να δεσμευτούν ότι θα αποφύγουν τους «ονειροθραύστες» αυτούς.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η χρήση του αρσενικού γένους (μαθητής και όχι μαθήτρια, διδάσκων και όχι διδάσκουσα κ.ο.κ) επιλέχθηκε για λόγους ευκολίας, διευκόλυνσης της ανάγνωσης, και οικονομίας.