ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Το DreamMakers-DreamBreakers/Ονειροπλάστες-Ονειροθραύστες περιλαμβάνει δύο διαφορετικά επίπεδα παροχής κινήτρων προς τους εφήβους:

 Επίπεδο 1: Ενημερωτικό (Ενότητες 1-3)

Στις πρώτες τρεις ενότητες δίνονται ξεκάθαρες, προσαρμοσμένες στην ηλικία των μαθητών, πληροφορίες σχετικά με τα θέματα στα οποία εστιάζει το Πρόγραμμα. Για μερικούς μαθητές, η ενημέρωση για τις επιβλαβείς συνέπειες που απορρέουν από αυτές τις δραστηριότητες θα είναι αρκετή ώστε να αντισταθούν σε κοινωνικές πιέσεις και σε πιέσεις των συνομηλίκων τους, και δεν θα πειραματιστούν με αυτές.

 

Επίπεδο 2: Συναισθηματικό (Ενότητα 4)

Στην Ενότητα 4 «Δεξιότητες Ζωής» γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των κοινωνικών και συναισθηματικά κινήτρων που βρίσκονται πίσω από πολλές επικίνδυνες συμπεριφορές (την ενδοτικότητα στην πίεση των συνομηλίκων, τη διάθεση για άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών μας, τη δύναμη των ΜΜΕ, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης κ.τ.λ).

Η Ενότητα 4 καλλιεργεί επίσης στους μαθητές τρεις ισχυρές δεξιότητες για την καταπολέμηση αυτών των συναισθηματικών κινήτρων (τη δύναμη της άρνησης, τη στοχοθεσία και τη διατήρηση υγιών ορίων). Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που παρέχονται σε αυτά τα μαθήματα θα δώσουν στους μαθητές σημαντικά κίνητρα για τη λήψη συνετών αποφάσεων και την τήρηση των δεσμεύσεών τους.