ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κάθε μάθημα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ» και «ΜΑΘΗΜΑ», καθώς και ένα τρίτο αυτόνομο μέρος που ονομάζεται «ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΟΝΕΑ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ». Το καθένα από αυτά τα μέρη αποτελείται από διάφορα τμήματα.

        Ακολουθούν τα τμήματα που εντάσσονται στην «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ»:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Περιλαμβάνει έναν κατάλογο που θα σας βοηθήσει να προσανατολιστείτε ως προς τις θεμελιώδεις ιδέες που διέπουν το μάθημα.

ΣΤΟΧΟΙ. Πρόκειται για τους συγκεκριμένους στόχους-προσδοκώμενα αποτελέσματα που θα πρέπει να πετύχουν οι μαθητές με τη βοήθειά σας στο πλαίσιο του μαθήματος.

ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ (προαιρετικό). Σε ορισμένα μαθήματα περιλαμβάνονται ορισμοί εννοιών με τους οποίους εσείς ή οι μαθητές σας μπορεί να μην είστε επαρκώς εξοικειωμένοι.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (προαιρετικό). Ορισμένα μαθήματα συμπεριλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να σας βοηθήσουν, αν και δεν είναι κρίσιμες για την προετοιμασία σας. Σημαντική Σημείωση: Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα μαθήματα 6, 7, 9, 11, 14, αλλά και το παράρτημα της ενότητας 3 μπορείτε να βρείτε στη βιβλιογραφία-ιστογραφία που βρίσκεται στο τέλος του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού.

ΥΛΙΚΟ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ. Ένας κατάλογος με πράγματα που θα μπορούσατε να βάλετε μέσα στο μυστηριώδες κουτί και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να φέρετε μαζί σας στο μάθημα ή να προετοιμάσετε εκ των προτέρων.

 

Ακολουθούν τα τμήματα που από τα οποία αποτελείται πάντοτε το «ΜΑΘΗΜΑ».

(Είναι αυτονόητο ότι εκτός από τα παρακάτω τμήματα, προστίθενται και κάποια άλλα ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες του εκάστοτε μαθήματος)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα περισσότερα μαθήματα ξεκινούν με ορισμένα σχόλια που συνοψίζουν το σημείο όπου βρίσκεστε μέσα στην ενότητα, το προηγούμενο μάθημα ή κάνουν κάποια επισκόπηση ή κάποιο είδος εισαγωγής για το τρέχον μάθημα.

Σημειωτέον ότι καθόλη την διάρκεια του μαθήματος, το κείμενο με έντονα γράμματα δηλώνει αυτό που πρέπει να πείτε στους μαθητές σας. Το κείμενο που βρίσκεται μέσα σε αγκύλες και είναι με πλάγια γράμματα και αφορά οδηγίες προς εσάς, ως διδάσκοντα. Για παράδειγμα:

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να πείτε στους μαθητές σας.

[Αυτές είναι οδηγίες προς εσάς, ως διδάσκοντα]

Να σημειωθεί επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος είναι μορφοποιημένο σε δύο στήλες. Η δεξιά στήλη περιέχει ό,τι είναι απαραίτητο για τη διδασκαλία του μαθήματος. Η αριστερή στήλη περιέχει επιπλέον βοηθήματα και προτάσεις, που ενδέχεται να σας φανούν χρήσιμα, ιδίως την πρώτη φορά που θα διδάξετε το κάθε μάθημα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αριστερή στήλη για τις προσωπικές σας διδακτικές σημειώσεις.

ΙΣΤΟΡΙΑ. Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν ένα μέρος της ιστορίας με τους τρεις μαθητές και την καθηγήτριά τους, το μυστηριώδες κουτί και τις επιστολές από τις γιαγιάδες των μαθητών. Μπορείτε είτε να επιλέξετε να διαβάσετε εσείς την ιστορία στους μαθητές σας, είτε να τους ζητήσετε να τη διαβάσουν εναλλάξ οι ίδιοι μέσα στην τάξη. Χάριν ποικιλίας, μπορεί κάποιες φορές να θελήσετε να μοιράσετε τους διάφορους ρόλους της ιστορίας στους μαθητές σας. Κάποιες φορές διάφορα σημεία της ιστορίας ή οι επιστολές των γιαγιάδων ή και τα δύο βρίσκονται σε διάφορα σημεία του μαθήματος, και ακολουθούνται ή προηγούνται από δραστηριότητες ή δικές σας διαλέξεις. Θα βοηθήσει στη δραματοποίηση της ιστορίας εάν έχετε ένα κουτί στη διάθεση σας όπου θα τοποθετείτε τα προτεινόμενα αντικείμενα, πριν από κάθε μάθημα. Αφού βγάλετε έξω από το κουτί τα αντικείμενα που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα, εν συνεχεία μπορείτε να τα ακουμπήσετε σε διάφορα σημεία της τάξης για το υπόλοιπο της χρονιάς, ώστε να βοηθήσετε τους μαθητές να θυμούνται το νόημα της κάθε ιστορίας. Μπορείτε επίσης να διαθέσετε ένα ειδικό ράφι όπου θα τοποθετήσετε τα αντικείμενα με τη σειρά με την οποία χρησιμοποιήθηκαν, έτσι ώστε να υπενθυμίζετε την πρόοδο της ιστορίας.

 (ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Το μεγάλο αστέρι δίπλα στις επικεφαλίδες δείχνει τα στοιχεία του μαθήματος που είναι απαραίτητα και τα οποία δεν μπορούν να παραλειφθούν. Όπου δεν υπάρχει αυτό το σύμβολο, τα στοιχεία μπορούν να παραληφθούν ελλείψει χρόνου ή λόγω προτίμησης του διδάσκοντα.

  = __ λεπτά. Το σύμβολο του ρολογιού ακολουθείται από τον συνολικό χρόνο που σε εκείνο το σημείο του μαθήματος πρέπει να έχει παρέλθει από την έναρξη του μαθήματος. Ο εκτιμώμενος χρόνος για κάθε δραστηριότητα δίνεται μέσα στα σκούρα κουτιά τίτλων, ωστόσο έχετε τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσετε χρονικά κάποιες δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική και τις ανάγκες της ομάδας που εμψυχώνετε. Για παράδειγμα:

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΗ

10 λεπτά περίπου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Κάθε μαθητής θα χρειαστεί ένα σημειωματάριο, το οποίο θα χρησιμοποιήσει σε αυτό το Πρόγραμμα ως «προσωπικό ημερολόγιο». Οι μαθητές θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους τα ημερολόγιά τους σε κάθε μάθημα. Μερικές φορές θα χρησιμοποιούνται για προσωπικές σκέψεις που οι μαθητές δεν θα μοιράζονται με κανέναν, αλλά κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, ορισμένες φορές θα ζητήσετε από τους μαθητές σας να γυρίσουν το ημερολόγιο σε μια νέα σελίδα για να γράψουν κάποια δήλωση δέσμευσης. Ο μαθητής θα μοιράζεται τις δηλώσεις αυτές με ένα ή δύο έμπιστα άτομα της επιλογής του (σύμβουλος εμπιστοσύνης). Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως έμπιστα άτομα τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους καθηγητές, τα αδέλφια ή τους φίλους τους και θα ζητήσουν από αυτά τα έμπιστα άτομα να υπογράψουν τις δεσμεύσεις τους και να τους βοηθήσουν να κρατήσουν τις δεσμεύσεις αυτές.

Σημείωση: Εάν έχετε σκοπό να μαζέψετε τα ημερολόγια οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να διαβεβαιώσετε τους μαθητές ότι δεν πρόκειται να διαβάσετε ή να αξιολογήσετε το περιεχόμενο των ιδιωτικών τους ημερολογίων ή τις σελίδες με τις δηλώσεις δέσμευσής τους.

 

Υπάρχει επίσης ένα ξεχωριστό τμήμα στο τέλος κάθε μαθήματος που ονομάζεται «ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΟΝΕΑ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ»

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΟΝΕΑ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ. Το τελευταίο μέρος του κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μία ή και παραπάνω ερωτήσεις που ο μαθητής θα συζητήσει με ένα μέλος της οικογένειάς του. Δεν είναι απαραίτητο το μέλος αυτό να είναι ο γονέας, μπορεί όμως να είναι ένας παππούς ή μια γιαγιά, κάποιος κηδεμόνας ή άλλος υπεύθυνος ενήλικας. Παρόλο που το πρόγραμμα σάς δίνει την οδηγία να ζητήσετε από τους μαθητές να αντιγράψουν τις ερωτήσεις στο τέλος της κάθε συνεδρίας, μπορείτε να επιλέξετε να μοιράσετε στους γονείς μια λίστα με τις συνολικές ερωτήσεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή να τους δίνετε κάθε φορά τη σελίδα αυτή, σε φωτοτυπία.  Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΟΝΕΑ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές μπορούν να βοηθηθούν, ώστε να αποφύγουν τους «ονειροθραύστες». Η ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των μαθητών και των γονέων τους μπορεί κάλλιστα να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην προσπάθειά σας να βοηθήσετε τους νέους να πάρουν υγιείς και συνετές αποφάσεις που θα επηρεάσουν τη μελλοντική ζωή τους όταν τα οικογενειακά περιβάλλοντα είναι υποστηρικτικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ρόλος του “συμβούλου εμπιστοσύνης”, τον οποίο έχει αρκετές φορές ένας εκπαιδευτικός, όχι απαραιτήτως του Προγράμματος, είναι καθοριστικός τόσο για την επίλυση αποριών και τη διατήρηση των δεσμεύσεων του μαθητή, όσο  και για την παραπομπή του στην ομάδα των Ειδικών της Ψυχικής Υγείας, τα Κέντρα Πρόληψης κλπ.